• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Projekt Digitalizace AMO

Projekt Digitalizace Archivu města Ostravy

Digitalizace a zpřístupnění archivních dokumentů v elektronické podobě

V rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09 – Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě – byl v období let 2012–2013 realizován projekt “Digitalizace Archivu města Ostravy”.

Cílem projektu byla digitalizace archiválií evidovaných ve skupině úředních knih (především obecních a školních kronik, zápisů ze zasedání rad a zastupitelstev jednotlivých ostravských obcí, nejstarších městských a obecních knih a dalších) v objemu cca 1 600 000 stran (rozsah odpovídá zhruba 160 běžným metrům archiválií).

Výsledkem realizace tohoto záměru byla výrazně lepší dostupnost archivních dokumentů se současnou eliminací rizik jejich poškození nebo krádeže. Věříme, že zpřístupnění velkého objemu archiválií prostřednictvím internetu uvítali všichni zájemci o historii Ostravy a Ostravska z řad široké veřejnosti, a doufáme, že jejich okruh poroste.

Pro studium digitalizovaných archiválií byla vyvinuta zcela nová webová aplikace a databáze.  Kromě nového software byl pořízen i hardware, nezbytný k vytvoření technologické struktury pro ukládání dokumentů v elektronické podobě.

Nová aplikace - Digitální badatelna, byla spuštěna na adrese:

https://badatelna.ostrava.cz

K nahlížení je nutno provést jednoduchou registraci – po zadání webové adresy je obratem zasláno zpět heslo, které umožní přístup do aplikace.

 

Projekt „Digitalizace Archivu města Ostravy“ s reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07292 je spolufinancován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Loga IOP, EU, MPMR ČR

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444