• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Knihovna Katalog periodik

Katalog periodik

Přehledy českých a cizojazyčných novin a časopisů

V současnosti je v AMO v rámci archivní knihovny více než 8000 svazků novin, které vycházely a vycházejí především na území města Ostravy a ostravského regionu. Badatel zde nalezne např. nejstarší noviny, které zde vyšly, deníky nejrůznějších politických stran 1. republiky (např. České slovo, Duch času, Dělnický deník, Ostravský kraj aj.), ale i noviny závodní, vydávané velkými ostravskými podniky.

Badatelům je rovněž k dispozici přes 8000 svazků odborných časopisů z oboru historie, archivnictví, pomocných věd historických, kulturních dějin a dalších příbuzných oborů.

Seznam českých a cizojazyčných novin

Seznam českých a cizojazyčných časopisů

Upozornění: jednotlivé ročníky novin a časopisů nemusí obsahovat kompletně všechna čísla. Některé čerstvé přírůstky z předchozího roku  nemusí být dosud svázány a tudíž nejsou zapsány v katalogu. Pro dotaz na konkrétní titul kontaktujte prosím archiv@ostrava.cz.

Noviny, které již byly digitalizovány a jsou dostupné prostřednictvím Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, se do badatelny z důvodu jejich ochrany před poškozením a opotřebením ve fyzické podobě nadále nepředkládají; v elektronické podobě jsou bez omezení přístupné v prostorách MSVK a v badatelně Archivu města Ostravy.

Seznam digitalizovaných novin (po prokliknutí se otevře vždy příslušná stránka digitální knihovny, přístup mimo badatelnu AMO však může být zejména u mladších ročníků novin omezen)

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444