• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Podmínky studia Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník služeb, poskytovaných Archivem města Ostravy

Ceník služeb, poskytovaných Archivem města Ostravy, je přílohou Badatelského řádu Archivu města Ostravy. Stanoví poplatky za služby, které archivy mohou badatelům poskytovat v závislosti na technické vybavenosti svých pracovišť různými druhy reprodukčních zařízení (barevné a černobílé kopírky, stolní a knižní skenery, digitální fotoaparáty, fotografická pracoviště s možností pořizování negativů, pozitivů, diapozitivů atp.), dále za poskytování výpisů z archiválií a pořizování rešerší.

Ceník služeb, poskytovaných Archivem města Ostravy

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444