• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Postavení archivu

Postavení archivu

Postavení archivu plynoucí z ustanovení zákona o archivnctví

Archiv města Ostravy, odbor Magistrátu města Ostravy, je akreditovaným archivem územního samosprávného celku - statutárního města Ostravy podle zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a na něj navazujících předpisů, v platném znění, č. 499/2004 Sb.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444