• Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Publikace Ostrava 16

Ostrava 16

-

Sborník Ostrava 16Příspěvky k dějinám Ostravy a výstavbě Ostravy a Ostravska. Ostrava 1991. (402 stran.)

Studie

 • Zdeněk Vališ: Krutý úděl generála Heliodora Píky, rodáka ze Štítiny u Opavy (1897 - 1949)
 • Mečislav Borák: Odboj proti nacistickým okupantům na Ostravsku v letech 1939 - 1945
 • Radim Prokop - Jiří Kovář: Slovenské obyvatelstvo v ostravské průmyslové oblasti
 • Karel Sedláček: Plynárenství na Ostravsku
 • Petr Holý: Integrační a separační procesy v uměleckém dění na Ostravsku do druhé světové války

Materiály

 • Mečislav Borák: Svědectví o zastřelení anglického a kanadského letce u Moravské Ostravy v roce 1944
 • Milan Hlubinka: Organizační výstavba československé sociální demokracie - největší politické strany na Ostravsku v době meziválečné
 • Jan Steiner: Profesní a sociální skladba obyvatelstva Moravské Ostravy podle národností v roce 1930
 • Karel Jiřík: Výstavba největší moravské městské nemocnice v Moravské Ostravě a její provozní problémy (1898 až 1914)
 • Antonín Barcuch - Eva Rohlová: Místopis starého Přívozu
 • Karel Jiřík: Skandální poměry v ostravských hospodách na počátku 20.století
 • Jiří Palát: Sto let od zániku Dělnického vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě (1887 - 1891)
 • Jan Smutek: Počátky tělocvičné jednoty Sokol v Moravské Ostravě (1891 - 1895)
 • Miloslav Kroček: Z minulosti řeznického cechu a obchodu s dobytkem v Moravské Ostravě
 • Adolf Turek: Čeští bratři v okolí Ostravy do počátku 17. Století
 • Alois Knop: Čeština ostravských písemných památek do roku 1620
 • Irena Korbelářová: Městské soudnictví v Moravské Ostravě ve světle rychtářských knih (1692 - 1787)
 • Karel Müller: Pečeti býv. Slezských obcí na území současné Ostravy

Edice

 • Blanka Pitronová: Spory města Ostravy se sousedními majiteli o břehy Odry v 16. století

Vzpomínky

 • Ivan Kubíček: Má deportace do Trenčína v noci 14.září 1968
 • Adolf Rosypal: Jak se "učitelovalo" v Polské Ostravě koncem 19. století

Zprávy

 • Petr Holý: Národní umělec Vilém Wünsche (1900 - 1984)
 • Karel Steinmetz: Zasloužilý umělec Jan Šoupal (1892 - 1964)
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444