• Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Publikace Ostrava 20

Ostrava 20

-

Sborník Ostrava 20Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Ostrava 2000. (535 stran)

 

Studie a materiály

 • Ludmila Nesládková: Lidé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto
 • Andrea Pokludová: Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. a počátkem 20. století
 • Jaromír Dlouhý: Návštěvy a pobyty panovníků v Ostravě do roku 1918
 • Karel Jiřík: Zdravotní péče o obyvatelstvo Moravské Ostravy za prvního městského lékaře - fyzika Nikodéma Kročka (1849 - 1876)
 • Jozef Šerka: Počátky a činnost německého Umělecko-průmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír (1902 - 1923)
 • Vilém Plaček: Hlučínsko po připojení k ČSR počátkem 20. let
 • Blažena Przybylová - Jozef Šerka: Charakteristika hlavních ostravských deníků 1918 - 1938
 • Blažena Przybylová: Ostravské finanční ústavy 1918 - 1953
 • Radoslav Daněk: Turistické chaty a útulny v Beskydech před rokem 1938
 • Václav Štěpán: Kasárna na Hranečníku a jejich místo v dějinách Ostravy
 • Antonín Barcuch - Eva Rohlová: Místopis starých Vítkovic
 • Karel Jiřík: Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě
 • Martin Juřica: Domy starostů Moravské Ostravy 1861 - 1918
 • Pavel Šopák: Vladimír Zákrejs a Regulační sbor ostravský
 • Naďa Goryczková: Památkový fond Moravské Ostravy
 • Blažena Gracová - Denisa Drabinová: Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska
 • Daniela Rywiková: Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava
 • Miloslav Kroček: Povrchové exploze a výrony důlního plynu v Moravské Ostravě
 • Mečislav Borák: Únos "bílého orla" (Incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26.12.1938)

Edice

 • Eva Rohlová: Zpráva o pamětihodnostech města Moravské Ostravy z roku 1728
 • Milan Palák: Z korespondence překladatelky a básnířky Zdeňky Pavlouskové

Osobnosti

 • Blanka Pitronová: Sedmdesátiny archiváře a historika Karla Jiříka
 • Karel Steinmetz: Hudební pedagog Luděk Zenkl pětasedmdesátníkem
 • Šárka Šírová: Josef Teindl, profesor Vysoké koly báňské (1900 - 1972)
 • Radoslav Daněk: Dlouhá životní míle Boleslava Moravce st.
 • Pavel Hamza: Vykonstruovaný proces a nešťastná oběť stalinských represálií - kpt. Ladislav Cée
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444