• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Výstavy Výstava "Mapy v proměnách času" Mapa markrabství Moravského 1758

Mapa markrabství Moravského 1758

-

Inv. č. 604

Mapa markrabství MoravskéhoMapa zachycuje správní členění markrabství moravského kolem poloviny 18. století; dělilo se tehdy na šest krajů - jihlavský, znojemský, brněnský, hradišťský, olomoucký a přerovský - do něhož spadaly všechny moravské obce tvořící dnešní Ostravu. Mapa užívá k zachycení horopisu kopečkové manýry, nicméně nepříliš přesně. V dolních rozích je doplněna o jednoduché plánky obou zemských hlavních měst, Brna a Olomouce. V levém horním rohu pak vidíme dva amorety přidržující moravský znak, vpravo pastýře se stády skotu, koní a ovcí a vlevo zřejmě alegorii Moravy, jíž leží u nohou atributy související s úrodností země (obilné klasy, víno) a textilní výrobou (vlna, mykací hřeben).

Vydal Tobias Conrad Lotter v Augsburgu 1758, originál o rozměrech 58x50 cm je zhotoven v měřítku asi 1:1 000 000.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444