• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Z dějin archivu Nejstarší úřední kniha

Nejstarší úřední kniha

Nejstarší dochovaná úřední kniha

Nejstarší dochovaná úřední kniha, tzv. Kniha památná, obsahuje zápisy z let 1565-1737. Nalezneme v ní nejrůznější svatební a kupní smlouvy, záznamy o sporech a jejich urovnání, dlužní úpisy, opisy došlých důležitých přípisů aj. Na fotografii vidíme část první dochované stránky této knihy (folio označené číslem 9). První čtyři řádky obsahují s největší pravděpodobností důležitou zmínku o kovové uzamykatelné truhle, v nichž byly uchovávány nejcennější městské písemnosti, listiny a privilegia ("kteráž na ratouzu chována bejt má a purkmistr od zapadatého zámku jeden klíč a ouředník obecní s písařem důchodním od visutejch zámkův dva klíče jmíti mají"). Ke knize je vypracován katalog.

Část první strany nejstarší dochované úřední knihy

(Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. II B 1)

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444