!!! Festival ostravských knihoven – FOK

Archiv města Ostravy se již tradičně v roce 2022 zúčastní Festivalu Ostravských knihoven. Festivalový týden začíná v pondělí 3. 10., v Archivu města Ostravy proběhne doprovodný program v úterý 4. 10. 2022. Pro hosty, kteří v tento den navštíví náš archiv v rámci festivalu, je připravena od 9.00 do 16.00 hod. výstava 160 let Sokola. Návštěvníci se rovněž mohou zúčastnit exkurze do knihařské dílny archivu. Všechny zájemce srdečně zveme!

Zadání knihovního questingu bude od 3. 10. 2022 k dispozici online na webu festivalostravskychknihoven.cz, pro návštěvníky archivu dne 4. 10. také ve fyzické podobě.

Plakát a současně program letošního ročníku

!!! Pozvání na výstavu a omezení otvírací doby badatelny

Všechny zájemce zveme na zářijovou výstavu Archivu města Ostravy, jejíž zahájení se uskuteční dne 6. září 2022 v 15.00 hod, ve foyer Nové radnice. Současně upozorňujeme, že badatelna bude v tento den otevřena pouze do 14.00 hod. Děkujeme za pochopení.

!!! Uzavření badatelny dne 14. 6. 2022 a Mezinárodní den archivů

Vážení badatelé, upozorňujeme, že v úterý 14. 6. 2022 bude badatelna pro studium uzavřena z důvodu konání akce při příležitosti Mezinárodního dne archivů. Zároveň si dovolujeme všechny zájemce pozvat v tento den na výstavu Listiny, pečeti, pečetidla, a také na komentované prohlídky depozitářů, knihařské a fotografické dílny.

!!! Online minivýstava k výročí atentátu na Heydricha

Při příležitosti 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 jsme pro Vás připravili online minivýstavu, která stručným způsobem shrnuje fakta, vztahující se k onomu osudovému dni a následujícím událostem.

!!! Zrušení omezení v badatelně

Vážení badatelé, počínaje dnem 9. 5. 2022 se ruší všechna dosud platná omezení pro provoz badatelny Archivu města Ostravy. Nadále není již povinná ani předchozí rezervace místa, nicméně v zájmu bezproblémového vyřízení Vašich požadavků a včasného řešení případných problémů, spojených s předložením určitých typů archiválií, prosíme, abyste nás i nadále informovali o návštěvě nejméně den předem (e-mailem na tkarkoszka@ostrava.cz nebo archiv@ostrava.cz, telefonicky na 599450035 nebo 599450012). Připomínáme, že aktový materiál se v zásadě chystá vždy až na další den od přijetí žádanky, ať už písemné, nebo elektronické. V případě, že budete chtít využívat pouze naši archivní knihovnu, není předchozí ohlášení nutné. Děkujeme za pochopení.

!!! Úprava pravidel studia – zrušení povinnosti nosit respirátor

Vážení badatelé, v souvislosti s rozvolněním protiepidemických opatření není již nutné zakrývat si při návštěvě archivu dýchací cesty respirátorem. Prozatím však nadále trvá omezení počtu míst ke studiu a s tím také nutnost rezervace místa v badatelně (telefonicky na 599450035, 599450021 nebo e-mailem na archiv@ostrava.cz nebo tkarkoszka@ostrava.cz).

!!! Minivýstava k 160. výročí vzniku sokolské organizace

Vážení badatelé a návštěvníci archivu, upozorňujeme, že po cestě do badatelny lze nyní na schodišti zhlédnout minivýstavku, věnovanou 160. výročí vzniku sokolské organizace a 100. výročí župního sokolského sletu v Moravské Ostravě v roce 1922.

K nedožitým sedmdesátinám PhDr. Blaženy Przybylové

Dne 7. března 2022 by oslavila 70. narozeniny PhDr. Blažena Przybylová, dlouholetá ředitelka Archivu města Ostravy (7. 3. 1952 – 31. 10. 2017). Dovolte nám, abychom její osobnost připomněli krátkou vzpomínkou.

!!! Rezervace místa v badatelně

Vážení badatelé, upozorňujeme, že dosud je stále nezbytné rezervovat si místo v badatelně předem, buďto telefonicky (599 450 035, 599 450 021) nebo e-mailem (archiv@ostrava.cz, tkarkoszka@ostrava.cz). Samozřejmě i nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem během studia. O případných změnách těchto omezení Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.