GDPR

Archiv města Ostravy je odborem Magistrátu města Ostravy. Veškeré potřebné informace, týkající se zpracování osobních údajů, naleznete proto na stránkách statutárního města Ostravy (sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451), které je také správcem osobních údajů.

Přehled zpracování osobních údajů v Archivu města Ostravy (na stránkách statutárního města Ostravy – www.ostrava.cz).

Před zahájením studia v Archivu města Ostravy obdrží každý badatel příslušnou informaci o zpracování osobních údajů: