Odkazy

Odkazy na další webové stránky s archivní tématikou

 

Ministerstvo vnitra ČR

Sekce věnovaná archivnictví na stránkách MV ČR obsahuje mimo jiné i odkazy na celostátní databázi archivních fondů a sbírek ČR, přehled archivních kulturních památek, archivní metodiky, standardy atp.

 

Národní archiv v Praze

Tento archiv stojí na čelném místě v hierarchii archivů ČR. Kromě řady užitečných informací, které se vztahují nejen k činnosti NA, nýbrž i k archivům a archivnictví všeobecně, naleznete na jeho stránkách mj. i přehled platné archivní legislativy (včetně plného znění zákonů a vyhlášek, které se sféry archivnictví týkají).

 

Česká archivní společnost

Na těchto stránkách naleznete řadu odkazů na české i zahraniční archivy a prostřednictvím elektronické verze Archivního čtvrtletníku, vydávaného ČASem, získáte přehled o nejaktuálnějších novinkách v oblasti českého archivnictví.

 

The International Council on Archives

Mezinárodní nevládní organizace, sdružující archivy a archiváře z celého světa. Jejím cílem je podporovat úsilí o zachování a všestranné využití archiválií.