Ceník služeb

Ceník služeb, poskytovaných Archivem města Ostravy, je přílohou Badatelského řádu Archivu města Ostravy. Stanoví poplatky za služby, které archivy mohou badatelům poskytovat v závislosti na technické vybavenosti svých pracovišť různými druhy reprodukčních zařízení (barevné a černobílé kopírky, stolní a knižní skenery, digitální fotoaparáty, fotografická pracoviště s možností pořizování negativů, pozitivů, diapozitivů atp.), dále za poskytování výpisů z archiválií a pořizování rešerší.

Ceník služeb, poskytovaných Archivem města Ostravy