Výpůjční řád

Výpůjční řád knihovny Archivu města Ostravy je vydán na základě článku 7 Badatelského řádu Archivu města Ostravy, schváleného Radou města Ostravy č. 02488 dne 27.10.2015. Stanoví základní podmínky využívání archivní knihovny.