Kontakty

Kontaktní seznam zaměstnanců, telefony, e-maily

Ředitelka:

Mgr. Hana Šústková, Ph.D.

hsustkova@ostrava.cz

599 450 015

 

Sekretariát:

Kateřina Falharová

kfalharova@ostrava.cz

599 450 011

 

Kronikář města

PhDr. Martin Juřica

mjurica@ostrava.cz

599 450 010

 

Oddělení archivní

Vedoucí oddělení: PhDr. Antonín Barcuch

abarcuch@ostrava.cz

599 450 016

 

Oddělení služeb

Vedoucí oddělení: Mgr. Jozef Šerka

jserka@ostrava.cz

599 450 021