Badatelský řád

Badatelský řád upravuje podrobně podmínky studia v Archivu města Ostravy a obsahuje také vzory formulářů, které je třeba v archivu vyplnit před zahájením (badatelský list) nebo během studia (žádost o použití vlastního reprodukčního zařízení). Tyto formuláře vydává služba v badatelně.

Badatelský řád ke stažení