!!! Jan Prokeš v digitální badatelně

Všem zájemcům o osobnost Jana Prokeše zprostředkujeme touto cestou odkazy na související digitalizované archiválie, dostupné z naší digitální badatelny:

písemná pozůstalost (celý seznam se zobrazí po kliknutí na ikonu Listování v pomůcce)

fotografie z pohřbu Jana Prokeše

osobní a rodinné fotografie

projev na prvním zasedání zastupitelstva města v roce 1925