!!! Nové přírůstky v digitální badatelně

Do digitální badatelny byly vloženy další digitalizované kroniky obvodů Ostrava 2 a Ostrava 3, a také školní katalogy Obecné (triviální) školy  v Moravské Ostrav z let 1875–1886.