!!! Předkládání digitalizovaných publikací

Upozorňujeme, že noviny a další publikace, které již byly digitalizovány, z důvodu jejich ochrany před fyzickým poškozením a opotřebením nebudou nadále ke studiu v badatelně předkládány. Badatelé mají možnost studovat je v elektronické podobě buďto prostřednictvím internetu nebo na PC v badatelně Archivu města Ostravy. Děkujeme za pochopení.

Seznam digitalizovaných novin