• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Digitální badatelna

Digitální badatelna

Webové rozhraní, sloužící ke studii digitalizovaných archiválií Archivu města Ostravy

Digitální badatelna Archivu města Ostravy zpřístupňuje široké veřejnosti v elektronické podobě archivní pomůcky (inventáře a katalogy) nebo tématické soupisy archivního materiálu. V databázi lze snadno vyhledávat podle nejrůznějších kritérií a pokud je požadovaná archiválie již digitalizována, badatel má možnost pohodlného domácího studia požadovaného materiálu, aniž by musel archiv osobně navštívit. Tato databáze bude průběžně doplňována o další archiválie v elektronické podobě.

V případě využití digitalizovaných kopií archiválií pro jinou než osobní potřebu (např. k účelům publikačním, komerčním, výstavním, atp.) je vždy nezbytný předchozí souhlas vlastníka archiválií. Jedná-li se o materiál, který vznikl pro jinou než úřední potřebu (např. fotografie), je nutný i souhlas držitelů autorských práv. V případě publikování jakýchkoli textů, obsažených v této databázi, je nutno řádně uvést zdroj (Archiv města Ostravy, Digitální badatelna).

Databáze Digitální badatelna Archivu města Ostravy je chráněna platnou právní úpravou autorského zákona a lze ji volně užít v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

© Statutární město Ostrava - majetková práva ke všem textům a digitálním obrazům

 

Vstup do digitální badatelny: https://badatelna.ostrava.cz

 

Příručka k práci s Digitální badatelnou

Všem zájemcům o studium digitalizovaných archiválií doporučujeme k přečtení kompletní příručku k práci s Digitální badatelnou.

Text příručky ke stažení

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444