Digitální badatelna AMO

Vstup do digitální badatelny: https://badatelna.ostrava.cz

Rychlý přístup k vybraným kategoriím:

O digitální badatelně

Webové rozhraní, sloužící ke studiu digitalizovaných archiválií Archivu města Ostravy

Digitální badatelna Archivu města Ostravy zpřístupňuje veřejnosti v elektronické podobě archivní pomůcky (inventáře a katalogy) nebo tématické soupisy archivního materiálu. V databázi lze snadno vyhledávat a pokud je požadovaná archiválie již digitalizována, badatel má možnost pohodlného domácího studia požadovaného materiálu. Databáze je průběžně doplňována o další archiválie.

V případě využití digitalizovaných kopií archiválií pro jinou než osobní potřebu (např. k účelům publikačním, komerčním, výstavním, atp.) je vždy nezbytný předchozí souhlas vlastníka archiválií. Jedná-li se o materiál, který vznikl pro jinou než úřední potřebu (např. fotografie), je nutný i souhlas držitelů autorských práv. V případě publikování jakýchkoli textů, obsažených v této databázi, je nutno řádně uvést zdroj (Archiv města Ostravy, Digitální badatelna).

Databáze Digitální badatelna Archivu města Ostravy je chráněna platnou právní úpravou autorského zákona a lze ji volně užít v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

© Statutární město Ostrava – majetková práva ke všem textům a digitálním obrazům

 

Digitální badatelna