Digitální badatelna AMO

Vstup do digitální badatelny

https://badatelna.ostrava.cz

Rychlý přístup k vybraným kategoriím

O digitální badatelně

Webové rozhraní, sloužící ke studiu digitalizovaných archiválií Archivu města Ostravy

Digitální badatelna Archivu města Ostravy zpřístupňuje veřejnosti v elektronické podobě archivní pomůcky (inventáře a katalogy) nebo tématické soupisy archivního materiálu. V databázi lze snadno vyhledávat a pokud je požadovaná archiválie již digitalizována, badatel má možnost pohodlného domácího studia požadovaného materiálu. Databáze je průběžně doplňována o další archiválie.

V případě využití digitalizovaných kopií archiválií pro jinou než osobní potřebu (např. k účelům publikačním, komerčním, výstavním, atp.) je vždy nezbytný předchozí souhlas vlastníka archiválií. Jedná-li se o materiál, který vznikl pro jinou než úřední potřebu (např. fotografie), je nutný i souhlas držitelů autorských práv. V případě publikování jakýchkoli textů, obsažených v této databázi, je nutno řádně uvést zdroj (Archiv města Ostravy, Digitální badatelna).

Databáze Digitální badatelna Archivu města Ostravy je chráněna platnou právní úpravou autorského zákona a lze ji volně užít v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

© Statutární město Ostrava – majetková práva ke všem textům a digitálním obrazům

 

Tipy pro práci s digitální badatelnou

  • Hřbitovní knihy Moravská Ostrava – použijte pomocný materiál, uložený v Encyklopedii města Ostravy (heslo Městský hřbitov) v sekci Soubory ke stažení, kde naleznete hřbitovní knihy Moravské Ostravy setříděné chronologicky
  • Hřbitovní kniha Poruba – použijte odkaz v Encyklopedii města Ostravy, který vede do digitální badatelny.
  • Kremační knihy a indexy – pro přehlednost použijte zobrazení archivní pomůcky a poté Listování v pomůcce
  • osobní fond Ervín Tengler – použijte odkazy v Encyklopedii města Ostravy, které vedou do digitální badatelny.

 

Rozšiřování digitální badatelny – průběžný přehled

4.3.2024:

1 646 813 příloh, 99 572 záznamů (vloženy digitalizované školní katalogy obecných škol v Přívoze)

19. 2. 2024:

1 643 126 příloh, 99 349 záznamů (vloženy pomůcky Jařabáč Jan a DTJ Přívoz, vloženy další přílohy k fondu ÚNV Ostrava a Sbírce map a plánů)

12. 2. 2024:

1 638 211 příloh, 99 318 záznamů (vložen inventář František Král, přílohy k fondu ÚNV Ostrava)

29. 1. 2024:

1 634 508 příloh, 98 869 záznamů (vložen inventář fondu Oldřich Dušek)

29. 12. 2023:

1 634 499 příloh, 98 540 záznamů (vloženy další školní kroniky a školní katalogy obecných škol v Moravské Ostravě a Přívoze)

20.11.2023:

1 613 054 příloh, 88 383 záznamů (vloženy kroniky městského obvodu Poruba, další kroniky ostravských obecných a měšťanských škol)

4.9.2023:

1 601 081 příloh, 87 221 záznamů (vložen osobní fond Ervín Tengler)

31.12.2022:

1 595 535 příloh, 85 782 záznamů (vloženy další fotografie obce Přívoz)

22.12.2022:

1 595 490 příloh, 85 736 záznamů (vloženy mj. školní katalogy německého gymnázia, další kroniky města Ostravy a připojených obcí, indexy ke knihám přihlášených města Slezské Ostravy)

22.8.2022:

1 556 811 příloh, 83 981 záznamů (vloženy školní katalogy obecné školy dívčí v Moravské Ostravě)

7. 3. 2022:

1 551 854 příloh, 81 824 záznamů (vloženy další školní katalogy obecné a měšťanské chlapecké školy v Moravské Ostravě)

6. 12. 2021:

1 551 694 příloh, 81 417 záznamů (vloženy další kroniky ObNV Ostrava 2 a Ostrava 3, školní katalogy Obecné (triviální) školy v Moravské Ostravě do roku 1886)

15. 11. 2021:

1 542 010 příloh, 81 351 záznamů (vložena další část školních katalogů obecné a měšťanské školy na ulici 30. dubna v Moravské Ostravě)

18. 10. 2021:

1 539 397 příloh, 81 220 záznamů (vložena část školních katalogů obecné a měšťanské školy na ulici 30. dubna v Moravské Ostravě)

9. 8. 2021:

1 499 311 příloh, 79 762 záznamů (vloženy školní katalogy obecné školy smíšené na Nádražní ulici v Moravské Ostravě do školního roku 1924/1925, dokončeno vložení zpracované části fotosbírky – Nová Ves)

2. 8. 2021:

1 491 803 příloh, 79 556 záznamů (vložena hřbitovní kniha a index Moravské Ostravy, vybrané školní kroniky, kroniky Moravské Ostravy za roky 1936-1939)

10. 5. 2021:

1 490 254 příloh, 79 020 záznamů (vložená dílčí část osobního hodnu Josef Frühwirt)

29. 3. 2021:

1 489 671 příloh, 78 289 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky, nové archivní pomůcky)

15. 3. 2021:

1 489 634 příloh, 78 217 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky, nové archivní pomůcky)

8. 3. 2021:

1 489 386 příloh, 78 185 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky)

15. 2. 2021:

1 489 330 příloh, 78 185 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky, nové archivní pomůcky)

8. 2. 2021:

1 489 204 příloh, 78 143 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky)

1.2. 2021:

1 489 189 příloh, 78 117 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky a nové archivní pomůcky)

25. 1. 2021:

1 488 899 příloh, 78 061 záznamů (vloženy další mapy z mapové sbírky, listiny z fondu Archiv města Moravská Ostrava)

11. 1. 2021:

1 487 885 příloh, 78 056 záznamů (vloženy dvě hřbitovní knihy z fondu Archiv města Moravská Ostrava)

7. 12. 2020:

1 487 545 příloh, 78 056 záznamů (přidána část materiálů, týkající se holocaustu z fondu MMMO, mapy z mapové sbírky, hřbitovní kniha z fondu Archiv města Moravské Ostrava 1940)

29. 11. 2020:

1 486 367 příloh, 78 051 záznamů (přidána část materiálů, týkající se holocaustu z fondu MMMO, sčítací operáty 1921)

23. 11. 2020:

1 451 061 příloh, 76 646 záznamů (přidána část materiálů, týkající se holocaustu z fondu MMMO)

16. 11. 2020:

1 450 060 příloh, 72 642 záznamů (přidána část materiálů, týkající se holocaustu z fondu MMMO)

9. 11. 2020:

1 446 285 příloh, 72 640 záznamů (přidány přílohy k inventářům)

2. 11. 2020:

1 446 285 příloh, 72 580 záznamů (přidána domovská matrika AMMO)

26. 10. 2020:

1 445 081 příloh, 72 580 záznamů (přidány archivní pomůcky ONV Ostrava-venkov, Magistrát města Moravská Ostrava – část, přidána část materiálů fondu MMMO, týkající se holocaustu)

19. 10. 2020:

1 444 786 příloh, 71 990 záznamů (přidání úvodů k archivním pomůckám)

12. 10. 2020:

1 444 786 příloh, 71988 záznamů (přidány další mapy z mapové sbírky)

5. 10. 2020:

1 444 721 příloh; 71 948 záznamů (přidány další mapy z mapové sbírky)

29. 9. 2020:

1 444 674 příloh; 71 947 záznamů (přidány další mapy z mapové sbírky, digitalizáty MNV Svinov – židovské konfiskace)

21. 9. 2020:

1 442 885 příloh (přidány další mapy z mapové sbírky)

14. 9. 2020:

1 442 751 příloh (přidány materiály spolku NDMS – 2. část)

27. 7. 2020:

1 369 968 příloh (přidány materiály Spolku NDMS – 1. část)

8. 6. 2020:

1 362 306 příloh (přidána 2. část hřbitovních knih z fondu Archiv města Moravská Ostrava, další mapy z mapové sbírky)

1. 6. 2020:

1 359 630 příloh (přidána 1. část hřbitovních knih z fondu Archiv města Moravská Ostrava)

k 25. 5.2020:

1 354 428 příloh (přidány kremační knihy a indexy z fondu Krematorium Ostrava)

18. 5. 2020:

1 350 810 příloh

únor 2020:

zahájení provozu nové verze aplikace Vademecum

Digitální badatelna