Nabídka, kontaktní osoba

Základním, středním a vysokým školám i dalším organizacím nabízíme stručné seznámení s historií, posláním a funkcemi Archivu města Ostravy. Exkurze zahrnuje zpravidla úvodní přednášku, ukázky vybraných archivních dokumentů v originále s komentářem, prohlídku historické i depotní budovy archivu s ukázkou uložení archiválií, v případě zájmu také prohlídku knihařské a fotografické dílny.  Z hlediska časové náročnosti jde zhruba o 90 minut. Termín exkurze nutno odsouhlasit vždy nejméně 14 dní předem.

Kontaktní osoba/koordinátorka archivních exkurzí:

Mgr. Jaroslava Novotná

Tel.: +420 599 450 018 nebo +420 599 450 012

E-mailjaroslava.novotna@ostrava.cz nebo archiv@ostrava.cz