Výstava Zapomenutá Ostrava

Úvodní slovo k výstavě

Vážení návštěvníci,

výstavou Zapomenutá Ostrava Vás zveme na procházku městem v čase více či méně vzdáleném. Stavby, které Vám chceme ukázat, mají jednoho společného jmenovatele, a to demoliční výměr. Na dnešní mapě Ostravy je dnes už nenajdeme. Některé z nich musely ustoupit rozšiřujícím se komunikacím, další z politických důvodů nebo se staly „obětí“ asanačních prací 60. let při budování moderního velkoměsta.

Charakteristiky jednotlivých objektů, zachycují jejich stavební proměny, majitele, někdejší využití a v závěru i to, co na jejich místě najdete dnes. Jejich výběr není reprezentativní, nemá za úkol přiblížit stavby vzniklé v určité časové epoše, jednoho charakteru nebo jen architektonické skvosty. Má však upozornit na ty mnohdy již zapomenuté, o nichž ve většině případů nenajdeme v publikacích a studiích o ostravské architektuře ani zmínku; upozornit také na práci místních architektů, stavebních mistrů a stavebních firem, které městu a okolním obcím v minulosti svou činností vtiskly určitý ráz.

Současně chceme poukázat i na pestrost a bohatství Sbírky stavebních spisů uložené v Archivu města Ostravy. A tak zde vedle sebe najdete

Poznámka k internetovému vydání: Téměř polovinu vystavovaného materiálu – a to tu důležitější, stavební plány – nemůžeme bohužel, alespoň zatím, na internetu z technických důvodů předvést. Nabízíme Vám tedy druhou část toho, co bylo na výstavě prezentováno, tedy fotografie, které zachycují původní a současný stav míst, kde jednotlivé domy v minulosti stály