Charakteristika knihovny

Součástí Archivu města Ostravy je i bohatá příruční knihovna, zaměřená na historickou a historickovlastivědnou literaturu. Zájemce zde však nalezne i nejrůznější encyklopedie, slovníky, statistiky, právnickou literaturu, sbírky zákonů a nařízení atd. Příruční knihovna obsahuje také obsáhlou sbírku regionálních periodik českých, německých i polských.

Studium těchto publikací probíhá prezenční formou v badatelně, kde je k dispozici autorský, názvový a systematický katalog knih, katalog novin a časopisů. Xerokopie z knih, novin ani časopisů se nepořizují z důvodu jejich ochrany před fyzickým poškozením. Badatelé si mohou sami pořizovat výpisky buďto klasickou cestou nebo prostřednictvím digitálního fotoaparátu bez použití blesku. Ve fyzické podobě se z důvodu ochrany před poškozením ke studiu nepředkládají noviny a další publikace, které již byly digitalizovány (Seznam digitalizovaných novin).

Podmínky využívání příruční knihovny stanoví Výpůjční řád knihovny Archivu města Ostravy.

K 31. 12. 2019 je to celkem zpracovaných 56 644 svazků, z toho:

  • 40 258 knih
  • 9 028 svazků časopisů
  • 7 358 svazků novin

Elektronické zdroje na webu

Řada publikací i periodik (novin  a časopisů), které jsou uloženy v knihovně Archivu města Ostravy, ale také mnoho dalších s vazbou na Ostravu a Ostravsko, byla již digitalizována a je přístupná nebo částečně přístupná prostřednictvím webových portálů:

Přehled o postupu digitalizace lze získat zde: