Katalog periodik

Badatelům je rovněž k dispozici přes 9000 svazků odborných časopisů z oboru historie, archivnictví, pomocných věd historických, kulturních dějin a dalších příbuzných oborů.

Upozornění: jednotlivé ročníky novin a časopisů nemusí obsahovat kompletně všechna čísla. Některé čerstvé přírůstky z předchozího roku  nemusí být dosud svázány a tudíž nejsou zapsány v katalogu. Pro dotaz na konkrétní titul kontaktujte prosím archiv@ostrava.cz.

 

Noviny, které již byly digitalizovány a jsou dostupné prostřednictvím Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, se do badatelny z důvodu jejich ochrany před poškozením a opotřebením ve fyzické podobě nadále nepředkládají; v elektronické podobě jsou bez omezení přístupné v prostorách MSVK a v badatelně Archivu města Ostravy.

Seznam digitalizovaných novin (po prokliknutí se otevře vždy příslušná stránka digitální knihovny, přístup mimo badatelnu AMO však může být zejména u mladších ročníků novin omezen)