Českoslovenští legionáři, rodáci a občané Ostravy

Českoslovenští legionáři, rodáci a občané OstravyBlažena Przybylová

Šenov u Ostravy 2002 (138 stran)

V úvodu knihy je načrtnuta stručná historie formování a působění čs.legií v Rusku, Francii a Itálii v letech 1914-1920, hlavním cílem publikace je však seznámit čtenáře s utvářením a činností legionářských organizací v Ostravě v období první čs. republiky. Připomíná rovněž alespoň některé životní osudy ostravských legionářů, doplněné autentickými vzpomínkami, nejpodstatnější a nejobsáhlejší částí publikace je seznam ostravských legionářů, sestavený podle jednotlivých obcí, které dnes tvoří Ostravu.