Ostravské kalendárium 2019

Martin Juřica

Ostrava 2020. (131 s.)

Podává chronologický přehled událostí za rok 2019, vztahujících se k městu Ostravě.

Kompletní text kalendária