Dějiny Ostravy

Dějiny Ostravy

Autorský kolektiv: Jaroslav Bakala, Mečislav Borák, Blažena Gracová, Andělín Grobelný, Karel Jiřík, Bohuslav Klíma, Milan Myška, Blanka Pitronová, Jan Steiner Ostrava 1993. (811 s.)

Seznamuje s vývojem města, a to od prvního osídlení těchto míst v pravěku až do počátku padesátých let dvacátého století.

Toto dílo bylo oceněno v roce 1996 Cenou města Ostravy.