Ostrava 17

Příspěvky k dějinám Ostravy a výstavbě Ostravy a Ostravska. Ostrava 1995. (423 stran.)

Ostrava 17

Studie

 • Jiří Kern: Úvahy o rozvoji města Ostravy a regionu severní Moravy a Slezska
 • Radim Prokop: K demografickému vývoji Poláků na Ostravsku po roce 1920
 • Blanka Pitronová: Národnostní poměry na Ostravsku v 17. a 18. století ve světle pramenů církevní provenience

Materiály

 • Vlastimil Bichler: Výstavba v centru města Ostravy
 • Stanislav Adamčík – Miloš Zdražil: K rozvoji vysokého školství na severní Moravě a ve Slezsku
 • Radim Prokop: Některé urbanizační a populační poměry Ostravy v letech 1980 – 1991
 • Karel Sommer: Sovětská válečná kořist a vítkovický „Jižní závod“
 • Mečislav Borák: Ostravští rodáci obětmi zločinu NKVD v Katyni
 • Blažena Gracová: Zásobování Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
 • Karel Jiřík: Fešácký kriminál Ivana Olbrachta ve Slezské Ostravě v roce 1926
 • Miloslav Kroček: Osudy projektů železniční trati Mariánské Hory – Brušperk – Kozlovice
 • Václav Křesina: Počátky automobilismu na Ostravsku
 • Pravomil Vokřínek: Po stopách historie Hornického muzea v Ostravě
 • Václav Štěpán: Osudy židovské rodiny Heřmana Brodavky a „bartovská harenda“
 • Alexandra Rebrová: Sto let od největšího důlního neštěstí v OKR
 • Blažena Przybylová: Působení důlního podnikatele Ignáce Vondráčka na Ostravsku
 • Jiří Stibor: Osudy majitelů zámku v Porubě v 16. a 17. století
 • Miloslav Kroček: Soukeníci a jejich valchy ve Staré Ostravě
 • Karel Müller: Pečeti bývalých moravských obcí na území současné Ostravy
 • Alois Knop: Čeština ostravských písemných památek v 17. a 18. století
 • Zdeňka Měchurová: Nálezy drobné středověké plastiky na území českého Slezska

Vzpomínky

 • Jan Čermák: Jak jsme stavěli přehrady na Ostravsku
 • Ota Filip: Jak jsem se stal prvním politickým vězněm v době normalizace

Osobnosti

 • Jiří Urbanec: Statečný disident Jaromír Šavrda
 • Eduard Čejka: Mjr. Jiří Král – muž na tříkorunové poštovní známce
 • Milan Šupšák: Jan Prokeš – starosta Moravské Ostravy
 • Jan Mazurek: Hudebník Eduard Bartoníček