Ostrava 18

Příspěvky k dějinám Ostravy a výstavbě Ostravy a Ostravska. Ostrava 1997. (486 stran.)

Ostrava 18

Studie a materiály

 • Václav Formánek: Transformace uhelného průmyslu v OKR do nových ekonomických podmínek
 • Karel Jiřík – Radim Prokop: Zvláštnosti vývoje a skladby obyvatel Ostravy na pozadí hospodářských a sociálních proměn po roce 1945
 • Mečislav Borák: Internační tábor „Hanke“ v Moravské Ostravě v roce 1945
 • Petr Holý: Malíř Valentin Držkovic, jeho místo v českém umění 20.století a tzv. slezský fenomén
 • Pavel Zatloukal: O Moravské Ostravě jako „rezervaci“ architektury pozdní secesy a art déco
 • Milan Šmerda: Ostrava a Ostravsko za povstání v roce 1766
 • Vlastimil Bichler: Dva roky trvání nového územního plánu města Ostravy
 • Jaroslav Hubáček: Ke vzniku a počátkům rozvoje Ostravské univerzity
 • Karel Sommer: První pokusy o řešení cikánské (romské) otázky v bývalém Ostravském kraji (1950 – 1954)
 • Mečislav Borák: Ruské protisovětské středisko v Moravské Ostravě za druhé světové války
 • Josef Šerka: Historie výstavby nové radnice v Moravské Ostravě
 • Blažena Przybylová: Ostravská jízdní policie
 • Jan Mazurek: Devadesát let od ostravské premiéry Janáčkovy Její pastorkyně
 • Václav Štěpán: Důlní podnikání bratří Kleinů v Ostravě a montanista Anton Péch (1822 – 1895)
 • Miloslav Kroček: Opevnění města Moravské Ostravy
 • Jiří Stibor: Pohnuté osudy Jana Kryštofa Vaneckého (1600 – 1674) na Horní Polance u Moravské Ostravy
 • Antonín Barcuch – Eva Rohlová: Místopis staré Slezské Ostravy
 • Lenka Jarošová: Paleolitické sídliště na Landeku ve světle nových výzkumů

Edice

 • Jana Machotková: Dopis Viléma Jičínského rytíři Maxi Gutmannovi z roku 1892

Vzpomínky a paměti

 • Jarmila Němcová: Ohlas Pražského jara v krajské organizaci KSČ v roce 1968
 • Jiří Svoboda: Spisovatel a jeho doba. Ze soukromého deníku Vojtěcha Martínka
 • Bořivoj Čelovský: Vzpomínka na msgre. Josefa Nejedlého
 • Vladimír Richter – Rohan: Organizování ilegálních přechodů z Frýdku do Polska v roce 1939

Osobnosti

 • Blanka Pitronová: Andělín Grobelný – historik Slezska
 • Milan Švihálek: Jan Neuls, nestor ostravské televizní publicistiky
 • Jiří Bořucký: MUDr. Vladimír Hradečný (1865 – 1936), spoluzakladatel nemocnice v Ostravě – Zábřehu

Bibliografie

 • Stanislav Míčka: Bibliografie diplomových prací obhájených na katedře historie Filozofické fakulty OU (dřívější Pedagogické fakultě v Ostravě) v letech 1961 – 1996