Ostrava 19

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska Ostrava 1998. (476 stran)

Ostrava 19

Studie a materiály

 • Blažena Gracová – Šárka Tlolková: Z výzkumu národní identity u studentů a žáků Ostravska
 • Nina Pavelčíková: Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku
 • Oldřich Sládek: Nový prostředek boje proti výsadkům a odboji
 • Mečislav Borák: Zavraždění ostravských skautů a jejich přátel v dubnu 1945
 • Vilém Plaček: Hlučínsko pod nadvládou Pruska a Německa
 • Jiří Jůza: Helena Železná-Scholzová, zapomenutá malířka 1. pol. 20. století
 • Lenka Svozilová: Obraz ostravského podnikatele v české próze (od romantismu k tzv. socialistickému realismu)
 • Karel Jiřík: Národní dům v Ostravě – symbol českého Ostravska
 • Karel Čejka: Ostravské kabarety šedesátých let
 • Radoslav Daněk: Beskydské turistické spolky v Moravské Ostravě a jejich činnost v letech 1893-1938
 • Antonín Barcuch – Eva Rohlová: Místopis staré Slezské Ostravy
 • Miloslav Kroček: Ostravsko za války prusko-rakouské v roce 1866
 • Blažena Przybylová: Instituce finančního charakteru na Ostravsku do roku 1918
 • Alena Borovcová: Severní dráha Ferdinandova a její nádraží na Ostravsku
 • Josef Šerka: K počátkům ostravského krematoria (1900-1925)
 • Václav Štěpán: K historii výroby a zpracování skla v Ostravě
 • Juraj Hon: Přehled výzkumů Marketingové laboratoře Ostrava za období 1990-1998
 • Juraj Hon: Migrační nálada Ostravanů

Edice

 • Karel Jiřík: Státní převrat na Ostravsku v roce 1918 ve vzpomínkách pamětníků
 • Jana Machotková: Zahájení provozu v Rudolfově huti ve Vítkovicích dne 16. září 1830
 • Vzpomínky a paměti
 • Vladimír Richter-Rohan: JUDr. Karel Zavadil – osud vlastence

Osobnosti

 • Kateřina Buzášová – Jan Mazurek: Cyril Metoděj Hrazdira a Ostrava
 • Eva Hrádková – Blažena Przybylová: František Studnář, okresní hejtman v Moravské Ostravě (1928-1941)
 • Jiřina Kalendovská – Jiří Pulec: Karel Engliš
 • František Spurný: K životu a dílu ostravského rodáka Rudolfa Zubera

Zprávy

 • Blažena Przybylová: Archiv města Ostravy v novém
 • Antonín Barcuch: Heraldická komise završila svou činnost