Ostrava 20

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Ostrava 2000. (535 stran)

Ostrava 20

Studie a materiály

 • Ludmila Nesládková: Lidé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto
 • Andrea Pokludová: Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. a počátkem 20. století
 • Jaromír Dlouhý: Návštěvy a pobyty panovníků v Ostravě do roku 1918
 • Karel Jiřík: Zdravotní péče o obyvatelstvo Moravské Ostravy za prvního městského lékaře – fyzika Nikodéma Kročka (1849 – 1876)
 • Jozef Šerka: Počátky a činnost německého Umělecko-průmyslového muzea pro ostravsko-karvinský revír (1902 – 1923)
 • Vilém Plaček: Hlučínsko po připojení k ČSR počátkem 20. let
 • Blažena Przybylová – Jozef Šerka: Charakteristika hlavních ostravských deníků 1918 – 1938
 • Blažena Przybylová: Ostravské finanční ústavy 1918 – 1953
 • Radoslav Daněk: Turistické chaty a útulny v Beskydech před rokem 1938
 • Václav Štěpán: Kasárna na Hranečníku a jejich místo v dějinách Ostravy
 • Antonín Barcuch – Eva Rohlová: Místopis starých Vítkovic
 • Karel Jiřík: Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě
 • Martin Juřica: Domy starostů Moravské Ostravy 1861 – 1918
 • Pavel Šopák: Vladimír Zákrejs a Regulační sbor ostravský
 • Naďa Goryczková: Památkový fond Moravské Ostravy
 • Blažena Gracová – Denisa Drabinová: Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska
 • Daniela Rywiková: Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava
 • Miloslav Kroček: Povrchové exploze a výrony důlního plynu v Moravské Ostravě
 • Mečislav Borák: Únos „bílého orla“ (Incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26.12.1938)

Edice

 • Eva Rohlová: Zpráva o pamětihodnostech města Moravské Ostravy z roku 1728
 • Milan Palák: Z korespondence překladatelky a básnířky Zdeňky Pavlouskové

Osobnosti

 • Blanka Pitronová: Sedmdesátiny archiváře a historika Karla Jiříka
 • Karel Steinmetz: Hudební pedagog Luděk Zenkl pětasedmdesátníkem
 • Šárka Šírová: Josef Teindl, profesor Vysoké koly báňské (1900 – 1972)
 • Radoslav Daněk: Dlouhá životní míle Boleslava Moravce st.
 • Pavel Hamza: Vykonstruovaný proces a nešťastná oběť stalinských represálií – kpt. Ladislav Cée