Ostrava 21

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.

Šenov u Ostravy 2003. (535 stran)

Ostrava 21

Studie a materiály

 • Michal Zezula: Archeologie a počátky Moravské Ostravy
 • Václav Štěpán: Polské legace biskupa Stanislava Pavlovského
 • Pavel Kladiwa: Kdo vládl v Moravské Ostravě? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech
 • Andrea Pokludová: Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
 • Ludmila Nesládková: Židé – muži, ženy a děti – z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
 • Antonín Barcuch – Eva Rohlová: Místopis starých Vítkovic II (pokračování)
 • Karel Jiřík: Vítkovice nejvíce germanizovaná obec v Předlitavsku
 • Vilém Plaček: Hlučínsko ve 20. letech 20. století – zahozená šance na česko-německé porozumění
 • Aleš Homan: Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938
 • Mečislav Borák: Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku
 • Radoslav Daněk: Táborová soustava na území statutárního města Ostravy 1945-1948
 • Radim Prokop: Ostrava v procesu transformace
 • Antonín Grůza: Budova staré moravskoostravské radnice a její historie
 • Lucie Augustinková: Stará radnice v Moravské Ostravě – nálezová zpráva
 • Martin Juřica: Od stodoly ke 100Dole
 • Blažena Przybylová: Židovská škola v Moravské Ostravě
 • Josef Šerka: Německý dům v Moravské Ostravě
 • Antonín Barcuch – Kateřina Barcuchová: Umělecko-průmyslové muzeum pro ostravsko-karvinský revír v letech 1924-1935
 • Hana Šústková: Moravskoostravská pobočka Spolku pro podporu rakouské mořeplavby
 • Jaroslav Sedlecký: Svinovské nádraží konečně jinak

Edice

 • Eva Rohlová: Situační zpráva ostravské městské rady z roku 1650

Vzpomínky

 • Jiří Bořucký: Začátky socialistického zdravotnictví v Ostravském kraji (1951-1958)

Osobnosti

 • Milan Palák: Český pěvec Beno Blachut.
 • Pavel Hamza: Chodský strážce svobody se nehodil do čítanek – generálmajor Josef Buršík, čestný občan Ostravy

Bibliografie

 • Šárka Šírová: Bibliografický rejstřík sborníku Ostrava sv. 11-20
 • Eva Chvalová: Bibliografie diplomových prací obhájených na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v letech 1997-2002