Ostrava 22

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.

Šenov u Ostravy 2005. (520 stran)

Ostrava 22

Studie a materiály

 • Šárka Glombíčková: Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě
 • Miloslav Kroček: Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Moravské Ostravě
 • Radoslav Daněk: Měšťanský pivovar v Moravské Ostravě v době průmyslové revoluce (1823 – 1889)
 • Jozef Šerka: Městské jatky v Moravské Ostravě 1881 – 1914 E
 • va Chvalová: Obchodní domy v Moravské Ostravě v období první republiky
 • Antonín Barcuch – Eva Rohlová: Místopis starých Mariánských Hor
 • Nina Pavelčíková: Krajský výbor Svazu Cikánů – Romů v Ostravě v letech 1969 – 1973
 • Karel Jiřík: O čem hovořil Alexandr Dubček s Wladyslavem Gomulkou v Ostravě v únoru 1968
 • Petr Šimíček: Role popraveného Jana Buchala z Ostravy v monstrprocesu s Miladou Horákovou a spol. v roce 1950
 • Pavel Hamza: 30. duben 1945 u Říšského mostu v centru Ostravy aneb Opravdu Miloš Sýkora?
 • Mečislav Borák: Transporty do Niska nad Sanem ve světle literatury a pramenů
 • Hana Šústková: Patscheiderova aféra – velezrádný proces s představeiteli sudetoněmeckých stran
 • Martin Juřica: Činnost českých starostenských sborů na Ostravsku v 1. polovině 20. století
 • Jaroslava Novotná: Trestní soudnictví v Moravské Ostravě v letech 1801 – 1838
 • Vladimír Maňas: Rektoři, kantoři a varhaníci v Moravské Ostravě v 17. a 18. století
 • Milan Ševčík: Náhled do historie ostravských českých pomocných škol (1921 – 1948)
 • Jan Mazurek: K charakteru hudebního života českých obyvatel Ostravy v období protektorátu Čechy a Morava
 • Antonín Barcuch – Kateřina Barcuchová: Muzeum města Moravské Ostravy v letech 1935 – 1948

Zprávy

 • František Kolář – Johana Střílková: Archeologický výzkum v prostorách Staré radnice v Moravské Ostravě
 • Miloslav Kroček: Stará radnice v Moravské Ostravě – stále zajímavá

Edice

 • Eva Rohlová: Požár Moravské Ostravy roku 1556 v biskupské korespondenci
 • Blažena Przybylová: Památník četnického stanoviště ve Staré Bělé
 • Blažena Przybylová: Poslední naděje Eduarda Grafa – „švédská“ korespondence