Ostrava 23

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.

Šenov u Ostravy 2007. (624 stran)

Ostrava 23

Studie a materiály

 • Jan Sucháček: Restrukturalizace Ostravy, Katovic a Košic v komparativní perspektivě
 • Karel Jiřík: Největší politický proces v Ostravě
 • Mečislav Borák: Šanghaj a záchrana židů z Ostravska za druhé světové války
 • Šárka Glombíčková: Zaniklý svět ostravských kaváren II
 • Martin Juřica: Dějiny Jiráskova náměstí v Moravské Ostravě
 • Antonín Barcuch – Eva Rohlová: Místopis starých Mariánských Hor II (pokračování)
 • Pavel Šopák: Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890-1938: Opava et/versus Ostrava
 • Hana Šústková: Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918
 • Martin Jemelka: Společenský, spolkový a politický život v Šalomounské kolonii v Moravské Ostravě (1873-1945)
 • Jana Jeřábková: Kulturní život, využití volného času, stravování a odívání Ostravanů v letech 1945-1953
 • Milan Ševčík: Náhled do historie ostravských zvláštních škol 1948-1990
 • Radoslav Daněk: Ostravské pivovary mezi volnou soutěží a kartelem (1889-1918)
 • Jozef Šerka: Městské jatky v Moravské Ostravě 1914-1950
 • Karel Jiřík: Soukromý léčebný ústav (sanatorium) MUDr. Leopolda Kleina v Moravské Ostravě (1910- 1939)
 • Jiří Brňovják: Udělení znaku městu Přívoz roku 1905
 • Vladimír Maňas: „…ze zbožnosti a braterskej náklonnosti..“. Osudy škapulířového bratrstva v Moravské Ostravě
 • Miloslav Kroček: Osudy a podoba měšťanských domů ve staré Ostravě II (pokračování)

Osobnosti

 • Blažena Przybylová: Polský báňský odborník Franciszek (Franz) Brzezowski
 • Hana Šústková: Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu
 • Karel Jiřík: Život a dílo archivářky a historičky PhDr. Blanky Pitronové, CSc. (1928-2006)

Edice

 • David Pindur: Obrana polskoostravského faráře z 2. poloviny 17. století