Ostrava 24

Ostrava 24Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.

Šenov u Ostravy 2009.

Studie a materiály

 • Mečislav Borák: Oběti „velkého teroru“ v Sovětském svazu v letech 1937-1938 z Ostravska
 • Šárka Glombíčková: Výchova k řádné práci podle německého vzoru (Pracovně-výchovné tábory na území Ostravy v době nacistické okupace)
 • Martin Juřica: Počátky „normalizace“ na příkladu Městského výboru KSČ v Ostravě (září 1968-duben 1971)
 • Pavel Hamza: Padání komunistické bašty aneb Ostrava mezi 17. listopadem 1989 a 3. lednem 1990
 • Blažena Przybylová: Uprchlíci z Haliče na Ostravsku a jejich repatriace po ukončení Velké války
 • Michal Sojčák: Nabývání československého státního občanství v letech 1918-1935 (Na příkladu politického okresu Moravská Ostrava)
 • Jozef Šerka: Městské podniky Velké Ostravy 1924-1938
 • Radoslav Daněk: Ostravské pivovary mezi válkou, krizí a znárodněním (1918-1948)
 • Hana Šústková: Německé divadelnictví v Moravské Ostravě v letech 1919-1944
 • Martin Strakoš: Bruselský styl na Ostravsku. Kapitoly z vývoje architektury a výtvarné kultury 50 a 60. let 20. století
 • Hana Nétková: Vznik ostravského televizního vysílání a vznik publicistické školy
 • Leopold Jančar: Výstavba dálnice na Ostravsku
 • Antonín Barcuch, Eva Rohlová: Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák
 • David Pindur: Náboženské bratrstvo Panny Marie Sedmibolestné a černého škapulíře v Polské Ostravě (1753-1783)
 • Jaroslava Novotná: Městští policisté v Moravské Ostravě v 1. polovině 19. století
 • Antonín Barcuch, Kateřina Barcuchová: Hygienické poměry v Moravské Ostravě v 19. století
 • Miloslav Kroček: První důlní exploze a první důlní škody v Moravské Ostravě
 • Jana Prchalová: Školství v Přívoze od nejstarších dob do počátku 20. století
 • Michal Zezula, Zbyněk Moravec, Petr Kočár, Zdeňka Sůvová: Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku

Osobnosti

 • Maňas, Vladimír: Pelikán a kříž. Ostravský rodák František Xaver Michael Leffler (1658-1744) a jeho církevní kariéra

Editace

 • Rohlová, Eva: Dopis města Ostravy o stavbě mostu přes Odru z roku 1572

 

Resumé příspěvků v českém a anglickém jazyce