Ostrava 26

Ostrava 26Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Šenov u Ostravy 2012.

Studie a materiály

 • Hana Šústková
  Koncept rozvoje Dolní oblasti Vítkovice – projekt Nové Vítkovice. Vize, plány, skutečnost
  Development Concept of Lower Vítkovice Area – New Vítkovice Project. Vision, Plans Reality
 • Mečislav Borák
  Rozvědčík z Ostravy u Hitlerova „Vlčího doupěte“. Neznámé válečné osudy Jana Borovce (1923–1944?)
  A spy from Ostrava at Hitler’s ‘Wolf’s Lair’. The unknown wartime fate of Jan Borovec (1923-1944?)
 • Radomír Seďa
  Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů
  The Ostrava Gestapo and the fates of its informers
 • Marianna Grussmannová
  Činnost Okresní nemocenské pokladny v Moravské Ostravě mezi lety 1889–1938
  The activities of the District Health Insurance Company in Moravian Ostrava between 1889 and 1938
 • Martin Jemelka
  Sociálnědemokratické bezvěrecké hnutí na meziválečném Ostravsku
  The social democratic atheist movement in Ostrava between the world wars
 • Hana Prymusová
  Z historie emancipačního hnutí žen v Ostravě v 1. polovině 20. století – první české ženské spolky a otázka dívčího vzdělávání
  From the history of the women’s emancipation movement in Ostrava during the first half of the 20th century – the first Czech women’s associations and the issue of education for girls
 • Petr Přebinda
  Působení kněze a pozdějšího slavného orientalisty Aloise Musila v Moravské Ostravě (1891–1895)
  The work and live of the priest and renowned orientalist Alois Musil in Ostrava (1891–1895)
 • Milan Palák
  Rudolf Firkušný, vzácný host ostravských koncertních podií 1927–1939 (ke 100. výročí umělcova narození)
  Rudolf Firkušný, an honoured guest on Ostrava’s concert podiums 1927–1939
  (Commemorating the 100th anniversary of the musician’s birth)
 • Lenka Černíková
  Vincent d´Indy a jeho kontakty s Jaroslavem Voglem
  Vincent d’Indy and his contacts with Jaroslav Vogel
 • Romana Rosová, Eva Krčmářová, Vlastimil Krčmář
  Moravskoostravská spořitelna – první samostatná stavba Karla Kotase v Ostravě
  The Moravian Ostrava Savings Bank – Karel Kotas’ first major design in Ostrava

Osobnosti

 • Gabriela Pelikánová
  Se Slezskem a bez něj. Život a tvorba Helmuta Krommera
  With or without Silesia: The life and work of Helmut Krommer
 • Jana Prchalová
  Ostravská sportovkyně Helena Šáchová, lukostřelecká mistryně světa z roku 1948
  Ostrava’s Helena Šáchová – archery world champion in 1948

Editace

 • Jaroslava Novotná
  „Léta Páně 1603 ve čtvrtek po památce svatého Víta…“ Život a smrt kamenického mistra Jana Rinolta
  “Anno Domini 1603 on Thursday after the feast of St Vitus…” The life and death of the master stonemason Jan Rinolt (†1603)
 • Blažena Przybylová
  Projednávání přestupu židovky Rachel Tausk na katolickou víru magistrátem Moravské Ostravy v roce 1831
  The case of the conversion of a Jewish woman, Rachel Tausk, to the Catholic faith, as recorded in documents of the Moravian Ostrava municipal authority in 1831

 

Resumé příspěvků v českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)