Ostrava 27

Ostrava 27Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo nakladatelství Tilia pro statutární město Ostrava, 2013, 327 s.
ISBN 978-80-86904-47-4, ISSN0232-0967

 

Obsah

 • Jubileum Archivu města Ostravy
  Blažena Przybylová
  Archiv města Ostravy 1923–2013 (od pergamenu k bitům a bytům) (s.11)
  The Ostrava City Archive 1923–2013 (from parchment to bytes)
 • Blažena Przybylová
  Archiv města Ostravy – 50 let v roli vydavatele periodika OSTRAVA (s.28)
  The Ostrava City Archive – 50 years publishing the periodical ‘OSTRAVA’

Studie a materiály

 • Denisa Labischová, Blažena Gracová
  Vztah ostravských žáků a učitelů k historii (s.37)
  The attitude of Ostrava’s students and teachers to history
 • Jan Sucháček
  K obrazu Ostravy v médiích (s.67)
  On the media image of Ostrava
 • Zbyněk Moravec
  Ulice středověké Ostravy (s.83)
  The streets of medieval Ostrava
 • Jaroslava Novotná
  Příběh moravskoostravské velkoměšťanky Barbory Máchové a jejích ztracených
  perel (s.110)
  The story of Barbora Máchová, a member of the Ostrava haute bourgeoisie, and her lost pearls
 • Jakub Ivánek
  Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých
  Weissmannů (s.123)
  The statue of St John of Nepomuk at the Svinov bridge – a work of the Weissmann studio in Frýdek
 • Miloslav Kroček
  Ostravská Národní garda v revolučních letech 1848–1849 (s.132)
  Ostrava’s National Guard in the revolutionary period of 1848–1849
 • Karel Franek
  Průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě v roce 1923 (s.147)
  The exhibition of industry and trades held in Moravian Ostrava in 1923

Osobnosti

 • Mečislav Borák
  Ostravský rabín Arnošt Bass (1885-1943) a jeho rodina (s.165)
  The Ostrava rabbi Arnošt Bass (1885-1943) and his family
 • Hana Mášová
  Emilie Lukášová a její průkopnická práce na poli péče o kojence (s.184)
  Emilie Lukášová and her pioneering work in infant care
 • Jindra Biolková, Petr Kašing
  Osudové setkání s Ostravou: Životní příběh Aloise Emila Dobnera, profesora
  Vysoké školy báňské v Ostravě (s.202)
  A fateful encounter with Ostrava: The life story of Alois Emil Dobner, professor of the Mining College in Ostrava

Editace

 • Petr Tesař
  Osobní deník Libuše Střelcové z Hrušova z let 1938–1942 (s.233)
  The private diary of Libuše Střelcová from Hrušov, 1938–1942

Vzpomínky

 • Svatava Baďurová
  Sametová revoluce ve VÍTKOVICÍCH. Občanské fórum, vznik nových odborů (s.259)
  The Velvet Revolution at the Vítkovice corporation – Civic Forum and the emerge of new trade unions
 • Tomáš Čermák, Jindra Biolková, Petr Kašing, Jindřich Cigánek, Petr Jelínek
  Julie Švábová František Varadzin
  O transformaci Vysoké školy báňské na technickou univerzitu po roce 1989 (s. 288)
  The post-1989 transformation of the VŠB Mining College to a technical university

Zprávy

 • Miloslav Kroček
  První důlní exploze v Moravské Ostravě – nové zjištění (s. 325)
  The first mine explosion in Moravian Ostrava – new findings

 

Resumé příspěvků v českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)