Ostrava 28

Ostrava 28Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo nakladatelství Tilia pro statutární město Ostrava, 2014, 339 s. ISBN 978-80-86904-52-8, ISSN 0232-0967

Studie a materiály

 • Igor IVAN, Jiří KOVÁŘ
  Postavení Ostravy mezi českými velkoměsty podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011 (s. 11)
  The status of Ostrava among the large Czech cities according to the results of the 2011 census
 • Martin JUŘICA
  Státní kulturní politika a její dopad na ostravský literární a výtvarný život v 70. a 80. letech 20. století (s. 37)
  State cultural policy and its impact on literary and artistic life in Ostrava during the 1970s and 1980s
 • Jana PRCHALOVÁ
  Perzekuce „vesnických boháčů“ na Ostravsku a případ bratrů Pravdových z Kunčic nad Ostravicí (s. 72)
  The persecution of ‘kulaks’ in the Ostrava region and the case of the Pravda brothers from Kunčice nad Ostravicí
 • Jozef ŠERKA
  Hospodaření města Moravské Ostravy v letech nacistické okupace (s. 100)
  The public finances of Moravian Ostrava during the Nazi occupation
 • Jakub GRYŽBOŇ
  Živnostenské podnikání v automobilové dopravě na Ostravsku v letech 1918–1938 (s. 132)
  Road transport-related professions in the Ostrava region, 1918–1938
 • Lenka ČERNÍKOVÁ
  K realizaci raného scénického díla Bohuslava Martinů v Ostravě (s. 156)
  On the production of Bohuslav Martinů’s stage works in Ostrava
 • Blažena PRZYBYLOVÁ, Jozef ŠERKA
  Vývoj pojmenování ulic v Mariánských Horách (s. 166)
  Changing street names in Mariánské Hory
 • Karel JIŘÍK
  Účast ostravských poslanců Petra Cingra a Arnošta Bernera na největší obstrukci v poslanecké sněmově říšské rady ve Vídni v roce 1897 (s. 191)
  The role of the Ostrava deputies Petr Cingr and Arnošt Berner in the largest obstruction to the business of the House of Deputies of the Vienna Imperial Council in 1897
 • Romana ROSOVÁ
  Proč zanikl zámek v Ostravě-Kunčicích (s. 206)
  Why the chateau in Ostrava-Kunčice no longer exists
 • Zbyněk MORAVEC
  Odpad ve středověké Ostravě (s. 229)
  Waste disposal in medieval Ostrava

Osobnosti

 • Gabriela PELIKÁNOVÁ
  Ne každý kraj má svého Sprušila (s. 255)
  Not every region has its Sprušil
 • Jindra BIOLKOVÁ, Petr KAŠING
  Báňský odborník Karel Frič a jeho doba (s. 286)
  The mining expert Karel Frič and his times

Editace

 • Jaroslava NOVOTNÁ
  Soukenický cech uznává poctivý původ manželky soukenického mistra Jiříka Zámostného (s. 323)
  The woolworkers’ guild recognizes the honourable origins of the wife of the master woolworker Jiřík Zámostný
 • Eva ROHLOVÁ
  První návrh na stanovení stavebního obvodu města Moravské Ostravy z roku 1876 (s. 329)
  The first proposal for a new building zone for the city of Moravian Ostrava in 1876

 

Resumé příspěvků v českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)