Ostrava 29

Ova29Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2015, 443 s. ISBN 978-80-906091-2-9, ISSN 0232-0967

 

Studie a materiály

 • Igor IVAN, Jiří KOVÁŘ
  Ostrava a Ostravsko (nejen) podle dat ze sčítání lidu, domů a bytů 2011
  Ostrava and the Ostrava region in 2011 census data
 • Martin JUŘICA
  Státní kulturní politika a její dopad na ostravský hudební a divadelní život v 70. a 80. letech 20. století
  State cultural policy and its impact on musical and theatrical life in Ostrava during the 1970s and 1980s
 • Lukáš VACULÍK
  Ohlasy celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948–1953
  National ecclesiastical policy in the Ostrava region 1948–1953
 • Petr KAŠING
  Příbram? Praha? Ostrava
  Problematika přeložení VŠB z Příbrami do Ostravy v pramenech
  Příbram? Prague? Ostrava!!! Sources on the relocation of the VŠB – Technical University to Ostrava
 • Mečislav BORÁK
  Deportace Židů na Mauricius (1940–1945
  The deportation of Jews to Mauritius (1940–1945)
 • Jakub GRYŽBOŇ
  Živnostenské podnikání v automobilové dopravě na Ostravsku v letech 1918–1938, 2. část
  Road transport-related professions in the Ostrava region, 1918–1938 (Part 2)
 • Ondřej KOLÁŘ
  Zapomenutý kriminalista a muzejník František Kocián
  The forgotten criminologist and museum worker František Kocián
 • Blažena PRZYBYLOVÁ, Jozef ŠERKA
  Vývoj pojmenování ulic a veřejných prostranství v katastrálních územích Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-VŽ, Zábřeh-Hulváky
  The changing names of streets and public spaces in the cadastral districts of Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-VŽ and Zábřeh-Hulváky
 • Kamil RODAN
  Rothův hostinec v ostravské Nové Vsi
  Roth’s pub in Nová Ves, Ostrava
 • Irena MORAVCOVÁ, Zbyněk MORAVEC, Jaroslava NOVOTNÁ, Michal ŽIVNÝ
  Mariana Máchová (1817–1837) a její rodinné zázemí
  Mariana Máchová (1817–1837) and her family
 • Romana ROSOVÁ, Martin STRAKOŠ
  Jak Fénix z popela… Historie a obnova památného dřevěného kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
  Like a Phoenix from the ashes… The history and renewal of the historic wooden Church of St Catherine in Ostrava-Hrabová

Osobnosti

 • Gabriela PELIKÁNOVÁ
  Ne každý kraj má svého Šebelu
  Not every region has its Šebela
 • Milan PALÁK
  Mládí barytonisty Václava Bednáře a jeho umělecké začátky v Ostravě
  The early years of the baritone Václav Bednář and the beginnings of his musical career in Ostrava
 • Tomáš KARKOSZKA, Jaroslava NOVOTNÁ
  Život ambiciózního ostravského tiskaře Rudolfa Vichnara
  The life of the ambitious Ostrava printer Rudolf Vichnar (1861–1943)

Editace

 • Šárka GLOMBÍČKOVÁ
  „…jdeme chladnokrevně našemu smutnému osudu vstříc
  Dopisy sourozenců Ettingerových z Krakova do Ostravy 1940–1942
  „… We march cold-bloodedly towards our unhappy fate.“ Letters of the Ettinger siblings from Krakow to Ostrava 1940–1942
 • Jiří KRÁTKÝ
  O varhanách nejen v Moravské Ostravě ve světle rodinné korespondence Staudingerů
  Organs in Moravská Ostrava and elsewhere in the light of the Staudingers‘ family correspondence
 • Eva ROHLOVÁ
  Spor o zlého ducha neboli spirituska ve městě Moravské Ostravě na konci 17. století
  A dispute over an evil spirit – a magical root in Moravská Ostrava at the end of the 17th century

 

Resumé příspěvků v českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)