Ostrava 30

Ostrava 30Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2016, 339 s. ISBN 978-80-906091-7-4, ISSN 0232-0967

 

Studie a materiály

 • Igor IVAN, Jiří KOVÁŘ
  Specifika jednotlivých částí Ostravy (sociodemografický profil a způsob bydlení)
  Specific features of different parts of Ostrava (sociodemographic profile and types of housing)
 • Mečislav BORÁK
  Internace cestujících z lodi Alsina v západní Africe v roce 1941 a jejich další osudy
  The internment of passengers from the SS Alsina in West Africa during 1941 and their subsequent fates
 • Radomír SEĎA, Hana ŠÚSTKOVÁ
  Od výstavby stadionu Vítkovických železáren k modernímu městskému sportovnímu areálu (1937–2016)
  From the construction of the Vítkovice Ironworks stadium to a modern municipal sports facility (1937–2016)
 • Kamil RODAN
  Kterak se novoveským sokolům zachtělo pivo píti
  How the Sokol association in Nová Ves planned to open a pub
 • Lukáš LISNÍK
  Studenti středních škol s českým vyučovacím jazykem v Moravské Ostravě a Přívoze v letech 1919–1938
  Students at Czech-language secondary schools in Moravská Ostrava and Přívoz from 1919–1938
 • Martin JUŘICA
  Velevážené publikum, račte v šapitó…
  Dějiny cirkusových vystoupení na Ostravsku od 40. let 19. století do roku 1960
  Ladies and gentlemen, welcome to the circus…The history of circus performances in Ostrava from the 1840s to 1960
 • Antonín BARCUCH
  Hornické kapely na Ostravsku
  Coal-miners’ bands in the Ostrava region
 • Jan GALETA
  Nádražní třída coby první vilová čtvrť Moravské Ostravy
  Nádražní Street – Ostrava’s first villa quarter
 • Zbyněk MORAVEC, Irena MORAVCOVÁ
  Hřbitovy Moravské Ostravy do roku 1785
  Cemeteries in Moravská Ostrava up to 1785

Osobnosti

 • Gabriela PELIKÁNOVÁ
  Ne každý kraj má svého Tlapáka
  Not every region has its Tlapák
 • Janusz SPYRA
  Ostravští rabíni a ostravský rabinát před druhou světovou válkou
  Ostrava’s rabbis and the Ostrava Rabbinate before the Second World War

Editace

 • Jana PRCHALOVÁ
  Vzpomínky starobělského rodáka, starosty a kronikáře Emanuela Šindela s důrazem na věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen
  Memoirs of the Stará Bělá mayor and chronicler Emanuel Šindel, focusing on his imprisonment in the Sachsenhausen concentration camp
 • Blažena PRZYBYLOVÁ
  Konec 2. světové války a první dny osvobození v pamětech Aloise Bergra ze Staré Bělé
  The end of the Second World War and the first days of the liberation in the memoirs of Alois Berger from Stará Bělá
 • Ladislav GRYGAR
  Osudy rozdělené oceánem aneb S Misslerem do Argentiny
  Fates divided by the ocean – travelling to Argentina with Missler

 

Resumé příspěvků v českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)