Ostrava 31

Ostrava 31Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2017, 392 s., ISBN 978-80-906618-8-2 ISSN 0232-0967

Studie a materiály

Ondřej Durczak
Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989
Photographic publications on Ostrava in the period 1948–1989

Jan Sucháček
Ústředí velkých podniků v Ostravě a v Moravskoslezském kraji
The headquarters of large corporations in Ostrava and the Moravian-Silesian Region

Antonín Barcuch
Vývoj veřejné správy v Ostravě po roce 1989 a snahy
o její přínosnou reformu
The development of public administration in Ostrava since 1989 and attempts at reform

Martin Juřica
Životní prostředí v Ostravě v období normalizace v letech 1969–1989
The environment in Ostrava during the era of ‘normalization’ (1969–1989)

Šárka Glombíčková
Jazz, swing a taneční hudba v Ostravě v letech 1939–1945
Jazz, swing and dance music in Ostrava from 1939 to 1945

Ivana Maloušková
První pozemková reforma na velkostatku Marie Scholzové v Třebovicích
The first land reform at Marie Scholz’s estate in Třebovice

Petr Kašing
Za významnými osobnostmi Ostravy a místy jejich posledního odpočinku na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě
Important historical figures and their burial sites at the central cemetery in Slezská Ostrava

Aleš Materna
Slavné lodě z vítkovické oceli na vlnách moří a oceánů
Lodní výroba Vítkovických železáren od konce 19. do počátku 21. století
Famous ships made of Vítkovice steel on the ocean waves
The Vítkovice ironworks’ naval production from the late 19th century to the turn of the 21st century

Jarmila Burešová, Jana Brožovská Onderková
Vývoj veřejného knihovnictví v Ostravě v letech 1921–1945
The development of public libraries in Ostrava from 1921 to 1945

Osobnosti

Jana Prchalová
Osudy židovského podnikatele Filipa Förstera a jeho potomků
The fate of the Jewish businessman Filip Förster and his descendants

Vzpomínky

Ivo Černý
Pohled účastníka dění – studenta a pedagoga – na hornické vzdělávání na Vysoké škole báňské v Ostravě v letech 1945–1965
View of a person involved in the course of events – student and teacher – of the miner’s education at the Vysoká škola báňská in Ostrava in the years 1945–1965

Editace

Jaroslava Novotná
Prosba moravskoostravského syndika Kašpara Hauka o zrušení jeho suspendování
The request by the syndic of Moravská Ostrava Kašpar Hauke for his suspension to be revoked

Bibliografie

Martin Juřica
Bibliografický rejstřík: OSTRAVA. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21–30
Bibliographic index: OSTRAVA. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21–30

 

Resumé příspěvků českém jazyce

Resumé příspěvků v anglickém jazyce (summary, ENG)