Ostrava 32

Ostrava 32Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2018, 347 s., ISBN 978-80-907100-8-5 ISSN 0232-0967

Studie a materiály

Martin Juřica
Městská organizace Svazu československo-sovětského přátelství v Ostravě v letech 1968–1989: Pouze „převodová páka“ normalizačního režimu?
The Ostrava city branch of the Association for Czechoslovak-Soviet Friendship from 1968 to 1989: Merely a tool of the normalization-era regime?

Lukáš Vaculík
„Obnovení pořádku“ aneb události srpna 1969 v Ostravě
„Restoration of order“ – the events of August 1969 in Ostrava

Jakub Ivánek, Eva Špačková
Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou
The sculptor Vladislav Gajda and his work for Ostrava’s TechnicalUniversity

Ondřej Durczak
Fotografická tvorba Františka Krasla
The photography of František Krasl

Petr Kašing
Pátrání po významných osobnostech na ostravských hřbitovech
The search for important historical figures in Ostrava’s cemeteries

Antonín Barcuch
Přírodovědecká společnost v Ostravě a její význam pro
přírodovědeckou práci a rozvoj muzejnictví na Ostravsku
The Society for Natural Sciences in Ostrava and its importance
for science and the development of museums in the Ostrava region

Jozef Šerka
Germanizace městského úřadu v Moravské Ostravě v období nacistické okupace
The Germanization of the Moravská Ostrava municipal government during the Nazi occupation

Radomír Seďa
Jedinečné výrobky mostárny Vítkovických železáren v období Československé republiky
The outstanding products of the Vítkovice Ironworks’ bridge plant in the era of the Czechoslovak Republic

Agáta Kravčíková
Náboženská témata v dělnickém ochotnickém divadle na Ostravsku (1895−1938)
Religious topics in workers’ amateur dramatics in the Ostrava region (1895−1938)

Jan Galeta
Jedno a čtvrt století pod dohledem dívky v mušli. Příběh domu č. p. 856 na Stodolní ulici v Moravské Ostravě a jeho okolí
125 years of history: the story of house no. 856 on Stodolní Street in Moravská Ostrava and its surroundings

Jan Gromnica
Počátky a fungování První rakouské továrny na sodu v Hrušově (1851–1911)
The establishment and activities of the First Austrian Soda Factory in Hrušov (1851–1911)

Zbyněk Moravec
Archeologické doklady gramotnosti obyvatel Moravské Ostravy ve středověku
Archeological evidence of literacy among the medieval population of Moravská Ostrava

Editace

Jaroslava Novotná, Eva Rohlová
Pronájem palírny v Moravské Ostravě v roce 1786
The lease of the Moravská Ostrava distillery in 1786

 

Resumé příspěvků českém jazyce

Resumé příspěvků anglickém jazyce (summary, ENG)