Ostrava 33

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravskasborník Ostrava 33 obálka

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2019, 310 s., ISBN 978-80-907387-5-1 ISSN 0232-0967

 

Studie a materiály/Studies and Materials

Martin Juřica

Ostrava v předvečer listopadových událostí roku 1989

Ostrava in the eve of November events in 1989

Šárka Glombíčková, Jaroslava Novotná

Lahodná chuť čokolády a podmanivá vůně parfémů v ostravském balení. Příběh dvou továren a jejich židovských majitelů

Delicious taste of chocolate and captivating parfume fragrances in Ostrava packing. Story of two factories and their Jewish owners

Jiří Kovář, Petra Linhartová, Jan Sucháček

K pojetí a vymezení Ostravska

On conception and definition of Ostrava region

Radomír Seďa

Významné návštěvy ve Vítkovických železárnách

Important visits of Vítkovice Ironworks

Agáta Kravčíková

Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku

Social democratic 1st May celebrations and their perception by local Ostrava elites

Jozef Šerka

Úřad spojené správy. Pokus o částečné administrativní spojení Ostravska a Těšínska v letech 1918–1919

The United Administration Office. The attempt of partial administrative connection of Ostrava and Těšín regions in 1918–1919

Lukáš Lisník

Transformace školství v Moravské Ostravě po roce 1918 ve vybraných aspektech. Na příkladu mateřského, obecného a občanského školství

Transformation of education in Moravská Ostrava after 1918 in selected aspects. On examples of preschool, elementary and grammar schools

Zbyněk Moravec

Požár Ostravy roku 1556 a jeho možné doklady v archeologických pramenech

The fire of Ostrava in 1556 and its possible tracks in archeological sources

Leontina Krsková

Městský syndik regulovaného magistrátu. Příklad moravskoostravského syndika Kašpara Haukeho

Syndicus in the time of regulated municipal councils. The example of Moravská Ostrava syndicus Kašpar Hauke

Osobnosti/Personalities

Jiří Sochorek

Josef Šavel – život a dílo

Josef Šavel – life and work

Edice/Editions

Hana Šústková

Překlad Pamětí dcery Adolfa Suesse, vítkovického průmyslníka

Translation of Vítkovice industrialist Adolf Suess’ daughter Memoirs

 

Resumé příspěvků českém jazyce

Resumé příspěvků anglickém jazyce (summary, ENG)