Ostrava 36

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska

Vydalo statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2022, 292 s., 978-80-88399-10-0 ISSN 0232-0967Obálka sborníku Ostrava 36

Obsah
Contents

Studie a materiály
Studies and Materials

Martin Juřica

Normalizační dopočítávání do jedné. (Rozpočty a hospodářské plány Národního výboru města Ostravy v letech 1970–1989)

Financial arithmetic in the era of normalization: Ostrava City Council’s budgets and economic plans from 1970 to 1989

Radoslav Daněk

Ke vzniku ostravského zimního stadionu Josefa Kotase, nejstarší hokejové haly v Československu

The genesis of Ostrava’s Josef Kotas ice stadium, the oldest ice hockey arena in Czechoslovakia

Radomír Seďa

Úloha odbojářů MUDr. Břetislava Lyčky a Josefa Bjačka v podpůrné síti parašutistů operace Anthropoid

The role of the resistance members Dr. Břetislav Lyčka and Josef Bjaček in the support network for the parachutists in Operation Anthropoid

Ondřej Štarman

Halda Hrabůvka

The Hrabůvka slag-heap

Jozef Šerka

„Amtsleiterbezirk“ jako specifický správní útvar v českojazyčných oblastech okupovaného pohraničí v letech 1938–1945 (se zaměřením na venkovský okres Bílovec)

“Amtsleiterbezirke” as specific administrative units in Czech-speaking parts of the occupied borderlands in 1938–1945 (focusing on the rural district of Bílovec)

Hana Šústková

Historie využití plynů ve Vítkovických železárnách

The history of the use of gas at the Vítkovice Ironworks

Osobnosti
Personalities

Antonín Barcuch, Kateřina Barcuchová

Jitka Noušová a Ostravské museum v letech 1957–1990

Jitka Noušová and the Ostrava Museum from 1957 to 1990

Místopis
Topography

Lucie Augustinková

Hotel Gambrinus (dům č. p. 37) – krátkodobá dominanta náměstí v Moravské Ostravě

The Gambrinus Hotel (house no. 37) – a short-lived landmark on the main square in Moravská Ostrava