Ostravské kalendárium 2002

Ostravské kalendárium 2002Martin Juřica

Šenov u Ostravy 2003. (88 s.)

Podává chronologický přehled událostí za rok 2002, vztahujících se k městu Ostravě.