Ostravské kalendárium 2020

Martin Juřica

Ostrava 2021. (94 s.)

Podává chronologický přehled událostí za rok 2020, vztahujících se k městu Ostravě.

Kompletní text kalendária