Ostravské kalendárium 2021

Martin Juřica

Ostrava 2022. (102 s.)

Podává chronologický přehled událostí za rok 2020, vztahujících se k městu Ostravě.

Kompletní text kalendária