Dohodové plány na poválečné uspořádání Evropy (1915)

Inv. č. 191

Dohodové plány na poválečné uspořádání EvropyNa barevném propagandistickém plánku je znázorněno „Jak by chtěli naši nepřátelé utvářet Evropu po válce“ – rozumí se mocnosti Dohody po případném vítězství ve válce vypuknuvší v roce 1914. Jedná se údajně o francouzský návrh, který předjímal teritoriální růst Itálie, Srbska a Rumunska na úkor Rakouska-Uherska a obsazení Alsaska-Lotrinska Francií. Osamostatněny jsou též Čechy, zatímco okleštěné Rakousko se mělo spokojit s Moravou. Jak se ukázalo později, nesprávný byl předpoklad, že dohodoví spojenci budou po válce chtít Německo roztříštit na několik ministátů. Na rubu tohoto plánku jsou otištěny též dva císařské manifesty; první z 29.7.1914 vyhlašuje válku Srbsku, druhý z 23.5.1915 oznamuje vypuknutí války s Itálií.

Vydáno Rakouským námořním spolkem v rámci sbírky prostředků na výstavbu ponorkového loďstva zřejmě v roce 1915, plánek o rozměrech 46,5×30 cm je v měřítku odpovídajícím 1:9 000 000.