Fronta na východě 1941

Fronta na východěInv. č. 214

Fronta na východě je českým překladem názvu mapy vydané operativně den po vypuknutí války Německa se Sovětským svazem v červnu 1941. Byla vydána pro lepší orientaci čtenářů novin Deutsche Allgemeine Zeitung, kteří tak měli možnost podrobně sledovat průběh německé „bleskové války“ na východě. Ze států zde vyobrazených bylo v té době již obsazeno Polsko, Norsko, Dánsko, Řecko a Jugoslávie rozdělená na území okupované Německem, Bulharskem, Maďarskem, Itálií a zbytek tvořený vazalským Chorvatskem. Hranice Protektorátu Čechy a Morava jsou naznačeny opravdu jen symbolicky, slabou tečkovanou čarou. V horní části je mapa doplněna o stručnou charakteristiku SSSR a jeho politického členění.

Německé vydavatelství, Berlín 1941. Barevně vytištěný originál o rozměrech 53×73 cm je zhotoven v měřítku 1:6 000 000.