Mapa Afriky 1794

Inv. č. 4

Mapa AfrikyMapa Afriky z konce 18. století, zhotovená na základě podkladů, nashromážděných Britskou Africkou společností, v jejímž čele stál anglický zeměpisec James Rennel. Rovněž ostatní jména osob uvedených v názvu mapy, díky jejichž úsilí bylo možno upřesnit tvář černého kontinentu, přísluší slavným badatelům 18. století – např. německý cestovatel Karsten Niebuhr zkoumal Egypt a Arábii, skotský James Bruce objevil prameny Modrého Nilu, švédský Andres Sparmann podnikl výpravu do nitra Afriky. Evropské mocnosti byly tou dobou plně zaměstnány válkou proti revoluční Francii. Afrika tak dosud – s výjimkou tureckých provincií Tripolska (dnešní Lybie) a Egypta – náležela původním obyvatelům kontinentu. Názvy exotických domorodých států dnes asi málokomu něco řeknou; snad Abessinien, tedy Habeš, což je dnešní Etiopie (jediná křesťanská říše v Africe) nebo Zanzibar (hnědou barvou na východním pobřeží Afriky, tehdy naopak muslimský sultanát). Těch několik málo lokalit patřících v té době Evropanům (např. Azorské ostrovy, zcela nahoře vlevo) je vyznačeno podtržením barevnou linkou, s popiskem vpravo od kartuše s názvem mapy.

Mapa byla vydána u knihkupců Schneidera a Weigla v Norimberku 1794. Originál o rozměrech cca 59×52 cm nemá uvedeno měřítko; je to zde asi 1:18 000 000.